Datasikkerhet og Personvern

Det er viktig for EntraX å behandle dine personopplysninger sikkert og fortrolig. Vi driver vår virksomhet i samsvar med de krav som oppstilles i Personopplysningsloven av 2000 («Loven)» og andre gjeldende regelverk om personvern og datasikkerhet for å sikre trygg lagring og lovlig behandling av de personopplysningene du deler med oss. Vi håper de retningslinjene som er beskrevet nedenfor bidrar til at du får vite hvilke data vi kan innhente, hvordan vi bruker og beskytter disse dataene, og hvem vi kan gi dem videre til.

Persondata
EntraX innhenter ingen personopplysninger om deg (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) gjennom Nettstedet med mindre du frivillig velger å oppgi dem til oss (f.eks. ved registrering eller undersøkelser), du gir ditt samtykke, eller hvis det på annen måte er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler for beskyttelse av dine persondata.

Formålet med bruk av data
EntraX og andre som handler på vegne av oss vil samle inn, lagre og behandle dine personopplysninger for følgende formål:

• For å svare på dine forespørsler;
• For å behandle din bestilling;
• For å kunne tilby deg varer eller tjenester;
• For å kunne tilby deg tilgang til spesifikke opplysninger eller tilbud; og
• For å understøtte vårt forhold til deg som kunde.

Hvis du velger at dine persondata ikke skal brukes til å understøtte vår relasjon til deg som kunde (spesielt direkte markedsføring eller markedsundersøkelser), respekterer vi valget ditt. Vi vil aldri selge eller på annen måte dele dine persondata med tredjepart, bortsett fra datterselskaper eller andre virksomheter knyttet til EntraX

Kommunikasjons- og bruksdata
Når du bruker telekommunikasjonstjenester for å få tilgang til Nettstedet, vil dine kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse) eller bruksdata (f.eks. informasjon om begynnelse, slutt og varighet for hvert enkelt besøk og informasjon om de telekommunikasjonstjenestene du brukte) bli generert teknisk, og de kan i prinsippet knyttes til persondata. Innhentingen, behandlingen og bruken av dine kommunikasjons- og bruksdata vil skje i henhold til denne personvernerklæringen.

Ikke-personlige data som innhentes automatisk
Når du kobler deg til Nettstedet, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (f.eks. type nettleser og operativsystem som er brukt, domenenavn for hvor din økt ble påbegynt, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på Nettstedet og hvilke sider du har sett på). Vi kan samle (på en måte som ivaretar anonymisering) og bruke disse dataene, og videreformidle dem til våre tilknyttede virksomheter verden over for å få oversikt over hvor populær Nettstedet er, og å forbedre dens ytelse eller innhold.

«Cookies» – informasjon som lagres automatisk på din datamaskin
Cookies er små tekstfiler som legges inn på din datamaskin av nettsteder som du besøker. De er brukt i stort omfang for å få nettsider til å fungere, i tillegg til å skaffe viktig informasjon om hvordan de besøkende bruker nettsidene. Når du besøker Nettstedet, kan vi lagre data på din datamaskin i form av en «cookie». Cookies kan hjelpe oss på mange måter, for eksempel ved å gjøre det mulig for oss å tilpasse nettstedet til dine interesser og for å få viktige deler av Nettstedet til å fungere, slik som registrering og kontaktskjemaer.
Hvis du ikke vil motta cookies, kan du konfigurere nettleseren din slik at den sletter alle cookies fra harddisken på datamaskinen, blokkerer alle cookies eller gir en melding før en cookie blir lagret. Dersom du setter opp nettsiden slik at den nekter eller blokkerer cookies, kan dette forhindre Nettstedet i å fungere ordentlig når du bruker den. Aktivering, deaktivering og sletting av cookies
Du kan finne mer informasjon om hvordan du aktiverer, deaktiverer og/eller sletter cookies i brukerveiledningen og/eller Hjelp-funksjonen i nettleseren din.

Sikkerhet
EntraX benytter egnede tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine persondata mot å bli ødelagt, gå tapt eller endres enten ved uhell eller på ulovlig måte, og mot ulovlig utnyttelse og tilgang.

Lenker til andre nettsteder
Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder kun for dette Nettstedet. Linker til andre nettsteder og informasjon innhentet av disse nettstedene er ikke omfattet av denne personvernerklæringen og kan reguleres av tredjeparters vilkår og personvernerklæringer.

Tilgjengelighet og Innhold
Selv om vi bestreber oss på å gjøre Nettstedet tilgjengelig for deg, kan vi ikke garantere at din tilgang til Nettstedet vil være kontinuerlig og uforstyrret eller at Nettstedet vil være fri for feil. Vi forbeholder oss retten til å avbryte tilgangen til Nettstedet når som helst og uten varsel, også for planlagt eller akutt vedlikehold, reparasjoner, oppgraderinger eller for å forbedre Nettstedets ytelse eller funksjonalitet. Vi påtar oss intet ansvar overfor deg hva angår slike avbrytelser i Nettstedets tilgjengelighet.